autopepe.sk


V cene prenájmu je zahrnuté: limit km podľa počtu dní prenájmu povinné zmluvné poistenie (PZP) havarijné poistenie (spoluúčasť 8%, min. 500 Eur) diaľničná známka SR cestná daň sezónne obutie Jeden deň prenájmu = 24 hodín, každá ďalšia začatá hodina = nový deň prenájmu. Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si prídem prevziať v pracovných dňoch a to v pracovnej dobe 8:00 – 17:00 na prevádzke Drevárska 2 v Spišskej Novej Vsi. Vozidlo si pri preberaní poriadne prezrite a nahláste akýkoľvek nedostatok alebo chybu. Skontrolujem stav vozidla, aktuálne km zapísané v zmluve, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru. Vozidlo šoférujete len objednávateľ alebo zamestnanec firmy, ktorá je uvedená v zmluve. Vozidlo beriem plne natankované a vraciam plne dotankované. Ak bolo vozidlo čisté, vracia sa čisté. Vo vozidle je ZÁKAZ fajčiť ! Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, tak z vozidla sa neodlepuje žiadna nálepka ani sa nelepia iné nálepky, po vozidle. Vozidlo sa vráti v zadaný čas v zmluve. Ak sa tak nedá urobiť, informujem prenajímateľa na +421903132777 . V prípade predĺženia prenájmu u prenajímateľa sa treba vopred informovať. Ak bola spôsobená škoda vám , alebo sa spôsobil škoda vami , je potrebná to nahlásiť u prenajímateľa a informovať sa o ďalšom postupe. Ste zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobíte a úhradu poplatkov spojených s užívaním spoplatnených ciest. Sankcie -Pokuty-Doplatky Nájazd km nad stanovený limit 0,13 € / km Odovzdanie / prevzatie vozidla mimo pracovnú dobu 15€ Odovzdanie / prevzatie vozidla v SNV 10€/10€ Znečistený interiér: osobné/dodávka-minibus od 5 -15 € /od 10-25€ Znečistený exteriér od 15 € Fajčenie vo vozidle 200 € Strata malého TP 30 € Nedotankované vozidlo 10 € + suma dotankovania Meškanie do 2 hodiny 10 € Spoluúčasť pri nehode 8% minimálne 500€ Spracovanie pokuty 20 Eur DEPOZIT Depozit je záloha za prenajímané vozidlo. Výška depozitu závisí od daného vozidla a je uvedená v cenníku pri každom vozidle zvlášť. Uvedenú hodnotu depozitu uhradí nájomca na základe vydanej faktúry alebo pri podpise zmluvy. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, keď bude príslušná suma pripísaná na účet prenajímateľa a ten bude oprávnený s touto sumou voľne nakladať. Uvedená suma zabezpečuje akékoľvek pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi. Ak vznikne akýkoľvek záväzok nájomcu voči prenajímateľovi, alebo aj v prípade, ak sa nájomca dostane do omeškania s akýmkoľvek peniazmi oceniteľným plnením, je prenajímateľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku zo zloženej kaucie. Prenajímateľ je povinný depozit, resp. jeho zostatok po znížení v dôsledku započítania, resp. v dôsledku úhrad záväzkov nájomcu voči prenajímateľovi, vydať nájomcovi najneskôr po uplynutí 30 dní po ukončení nájmu.


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky
Autopožičovňa

Chcem si požičať

Odťahová služba

Zobraziť podrobnosti