autopepe.sk


Všeobecné podmienky prenájmu vozidiel. • limit km podľa počtu dní prenájmu • povinné zmluvné poistenie (PZP) • havarijné poistenie (v prípade škodovej udalosti sa nájomca podieľa na likvidácii škody spoluúčasťou 8%,minimálne 500€. • V prípade totálnej škody sa nájomca podieľa na likvidácii škody vo výške 8% z obstarávacej ceny vozidla. Zároveň je nájomca povinný uhradiť rozdiel medzi kalkuláciou škody a nepriznaným poistným plnením poisťovňou). • diaľničná známka SR • cestná daň • sezónne obutie Dôležité !!! • Jeden deň prenájmu = 24 hodín, každá ďalšia začatá hodina = nový deň prenájmu. • Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si treba prevziať v pracovných dňoch a to od 8:00 – 16:00 na prevádzke Drevárska 14 v Spišskej Novej Vsi. • Skontrolujte si stav vozidla, aktuálne km, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru. • Vozidlo šoférujú len zamestnanci firmy, ktorá je uvedená v zmluve. • Vozidlo sa preberá plne natankované a vracia plne dotankované. Ak bolo vozidlo čisté, vrátiť ho čisté. • Vo vozidle je zakázané fajčiť, pri porušení účtujeme sankciu vo výške 100€ • Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, tak z vozidla sa neodlepujú žiadne nálepky ani nelepia iné nálepky, po vozidle sa nepíše/nekreslí. • Vozidlo odovzdať v zadaný čas v zmluve. Ak tak neviete urobiť, informujte sa o možnostiach predĺženia prenájmu u prenajímateľa vopred. • Ak bola spôsobená škoda alebo ste spôsobil škodu, nahlásiť to treba bezodkladne prenajímateľovi a informovať sa o ďalšom postupe na tel. čísle +421903132777 • Ste zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobíte s vozidlom počas doby nájmu. Zákazník zaplatením zálohy a podpísaním preberacieho protokolu k prenájmu súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami prenájmu. Sankcie -Pokuty-Doplatky Nájazd km nad stanovený limit 0,12 € / km Odovzdanie / prevzatie vozidla mimo pracovnú dobu 15€ Odovzdanie / prevzatie vozidla v SNV 10€/10€ Znečistený interiér: osobné/dodávka-minibus od 5 -15 € /od 10-25€ Znečistený exteriér od 15 € Fajčenie vo vozidle 100 € Strata malého TP 20 € Nedotankované vozidlo 15 € + suma dotankovania Meškanie do 1 hodiny 10 € Spoluúčasť pri nehode 8% minimálne 500€ (pri totálnej škode 8% z nadobúdacej ceny + rozdiel medzi kalkuláciou škody a plnením poisťovňou) Spracovanie pokuty 12 Eur


Kontaktujte nás e-mailom Kontaktujte nás telefonicky
Pradaj vozidiel

Zobraziť ponuku

Autopožičovňa

Chcem si požičať

Odťahová služba

Zobraziť podrobnosti