V cene prenájmu je zahrnuté:

 • limit km podľa počtu dní prenájmu
 • povinné zmluvné poistenie (PZP)
 • havarijné poistenie (spoluúčasť 8%, min. 400 Eur)
 • diaľničná známka SR
 • cestná daň
 • sezónne obutie

        Dôležité !!!

 • Jeden deň prenájmu = 24 hodín, každá ďalšia začatá hodina = nový deň prenájmu.
 • Ak nie sú dohodnuté špeciálne podmienky, vozidlo si treba prevziať v pracovných dňoch a to od 8:00 – 16:00 na prevádzke Drevárska 14 v Spišskej Novej Vsi.
 • Skontrolujte si stav vozidla, aktuálne km, doklady od vozidla, stav nádrže a čistotu interiéru a exteriéru.
 • Vozidlo šoférujú len zamestnanci firmy, ktorá je uvedená v zmluve.
 • Vozidlo sa preberá plne natankované a vraciam plne dotankované. Ak bolo vozidlo čisté, vrátim ho čisté.
 • Vo vozidle je zakázané fajčíť.
 • Ak nebolo v zmluve dohodnuté inak, tak z vozidla sa neodlepujú žiadne nálepky ani nelepia iné nálepky, po vozidle sa nepíše/nekreslí.
 • Vozidlo odovzdať v zadaný čas v zmluve. Ak tak neviete urobiť, informujte sa o možnostiach predĺženia prenájmu u prenajímateľa vopred.
 • Ak bola spôsobená škoda alebo ste spôsobil škodu, nahlásiť to treba prenajímateľovi a informovať sa o ďalšom postupe na tel.čísle +421903132777
 • Ste zodpovedný za spôsobilosť vozidla v cestnej premávke, za úhradu pokút za priestupky, ktoré spôsobíte s vozidlom. 

Sankcie -Pokuty 

Nájazd km nad stanovený limit

0,12 € / km

Odovzdanie / prevzatie mimo pracovnú dobu

50% z denného prenájmu

Znečistený interiér: osobné/dodávka-minibus

od 15 € /25€

Znečistený exteriér

od 15 €

Fajčenie vo vozidle

100 €

Strata malého TP

20 €

Nedotankované vozidlo

10 € + suma dotankovania

Meškanie do 1 hodiny

10 €

Spoluúčasť pri nehode

300 Eur

Spracovanie pokuty

12 Eur

   

Ďalšie vzniknuté nedostatky budú účtované podľa aktuálnych Všeobecných podmienok. Zákazník zaplatením prenájmu a podpísaním zmluvy o prenájme súhlasí so Všeobecnými podmienkami.


Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.